Zrób to teraz! Przejmij kontrolę nad swoim czasem i życiem

Dziś produktywność jest kluczową sprawą. W teorii bycie produktywnym powinno być łatwe, w praktyce wspó,łczesne zdobycze technologiczne skutecznie to utrudniają. W natłoku newsó,w, e-maili i emocjonujących nagłó,wkó,w trudno skupić się na tym, co najważniejsze w życiu zawodowym i prywatnym. Dochodzi do swoistego paradoksu: mamy za dużo rzeczy do zrobienia i za mało czasu na nie. Rozpraszamy się zaś sprawami, któ,re są najzwyczajniej nieistotne. Okazuje się, że umiejętność wyboru najważniejszego zadania i jego sprawnej realizacji w największym stopniu określa, czy osiągniemy sukces, czy nie.

Ta książka pokazuje, że produktywność rządzi się twardymi zasadami. Przedstawia też fakty i mity na jej temat oraz podsuwa liczne pomysły, dzięki któ,rym będziesz lepiej kształtować swoje życie. Omó,wiono tu rozmaite podejścia, umiejętności i strategie pozwalające w odpowiednim czasie wybrać właściwe zadanie i terminowo je zrealizować. Zaprezentowano najlepsze metody oszczędzania czasu i samoorganizowania się i wyjaśniono, dlaczego planowanie każdego dnia jest ważne. Opisano ró,żnicę pomiędzy złym odwlekaniem, któ,rego lepiej unikać, a tym kreatywnym oraz mnó,stwo sztuczek pozwalających zwiększać produktywność w domu i w pracy.

W tej książce:

Zorganizuj się i pozostań zorganizowany!