Mathcad. Zbiór zadań dla inżynierów

Poznaj Mathcada - najlepsze narzędzie do obliczeń inżynierskich

Mathcad to wszechstronny program komputerowy do przeprowadzania obliczeń matematycznych i wizualizacji ich wynikó,w. Jego możliwości i elastyczność sprawiły, że narzędzie zdobyło rzeszę wiernych użytkownikó,w oraz znalazło szereg zastosowań w ró,żnych dziedzinach nauki i techniki. Jak każde złożone oprogramowanie, Mathcad wymaga nauki, a tę najlepiej prowadzić na praktycznych przykładach.

Książka zawiera 30 ciekawych, obszernych zadań, z któ,rych każde jest poświęcone innemu problemowi inżynierskiemu, matematycznemu lub naukowemu. Rozwiązywanie kolejnych ćwiczeń umożliwia stopniowe zapoznawanie się ze sposobem tworzenia arkuszy obliczeniowych w programie Mathcad. Zaproponowane zadania mają dużą wartość popularnonaukową, w przystępny sposó,b prezentują szeroki zakres zagadnień, w któ,rych stosowane są techniki komputerowego wspomagania obliczeń.

Zbió,r zadań jest przeznaczony do wykorzystania na kursach i zajęciach dydaktycznych prowadzonych na wczesnych latach studió,w. Teoria potrzebna do wykonania każdego ćwiczenia została podana w jego wstępie, nie jest więc potrzebne korzystanie z innej literatury. Ponadto w opisach rozwiązań uwzględniono sposoby, w jakie można skontrolować poprawność działania utworzonego arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu książka może posłużyć ró,wnież do samodzielnej pracy z oprogramowaniem Mathcad.

Zadania opracowano pod kątem rozwiązywania w dwó,ch wersjach programu Mathcad, najnowszej Prime oraz starszej 15, wciąż dostępnej w sprzedaży i nadal bardzo popularnej.